Fotogalerie 2020 - 4. základní škola Cheb, Hradební 14

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Fotogalerie
Projektový den 1. B Se skřítkem Mrazílkem do lesa i na louku (3.II/12 Projektový den ve výuce – Projekt Podpora vzdělávání žáků a učitelů 3, CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017035).
Žáci z 1.B s Mgr. Kateřinou Dvořákovou poznávali život v přírodě v zimě a na podzim.
Učili se hledat a přiřadit stopy ve sněhu, naučili se připravit si sádru a vhodnou stopu odlít ze sádry, určovali, která zvířata spí, která naopak mohou vidět i v zimě a proč a jak jim připravit svačinku, snažili se přežít jako veverky, když si schovali 3 kaštany a po krátkém rozptýlení je museli opět nalézt, dozvěděli se o životě v iglú, proč stromy ztrácí listy, jak přežívají zimu byliny a poznávali naše ptáky. P. Dvořáková je opravdu studnicí zajímavostí a informací z přírody. Třeba víte přoč se nesmí v zimě probudit netopýr? Atp.
Na závěr děti vyrobily krmítko pro ptáky - na kartonového ptáka natřely sádlo a přilepily slunečnicová semínka a poté zavěsily v parku u školy a do školy si odnesly vlastnoruční sádrový odlitek stopy.
Velmi doporučuji tento zajímavý projekt všem. V nabídce p. Dvořákové je velké množství dalších výukových programů.
A.Půlpánová

Ve čtvrtek 24.9.2020 vyjela třída 8.B do Vojtanova. 
V údolí Vonšovského potoka nás čekal projektový den (3.II/13 Projektový den mimo školu – Projekt Podpora vzdělávání žáků a učitelů 3, CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017035).
Na místě se žáci rozdělili do tří skupin a začali s realizací připravených aktivit.
První skupinu si vzal na starost botanik z chebského muzea RNDr. Jiří Brabec, druhou ornitoložka z Muzea Cheb Mgr. Lenka Harmáčková, Ph.D. a třetí Ing. Petr Kvíz – třídní učitel. Skupiny se po hodině střídaly. Žáci pracovali ve skupině, mohli si pomáhat, ale body za plnění úkolů dostával každý žák podle svých výsledků. Po ukončení aktivit následovalo jejich vyhodnocení a vyhlášení vítězů. Každý žák dostal odměnu. Na odměny přispěli rodiče žáků.
S botanikem žáci plnili úkoly na téma sukcese (volná plocha - jednoletky - víceleté druhy, byliny, trávy - keře - stromy). Po teoretickém úvodu měl každý žák za úkol přinést 10 druhů rostlin a poté je zkusit seřadit podle toho, jak by za sebou mohly růst při sukcesi. Alespoň tři druhy musel pojmenovat. Ze tří biotopů (např. mokřad, louka, les) každý žák přinesl tři typické druhy z každého daného biotopu a alespoň čtyři z těch devíti měl za úkol pojmenovat.
S ornitoložkou se žáci zaměřili na poznávání ptáků v naší přírodě. Po teoretickém úvodu se žáci učili poznávat ptáky podle jejich zpěvu a také podle jejich obrysu (pomocí dalekohledu).
S třídním učitelem žáci plnili lehce dobrodružné outdoorové aktivity – rozdělání ohně pomocí křesadla, magnet fishing (pomocí magnetu hledali kovové předměty v mokřadech), stříleli na cíl z praků a také šli do jeskyně po cestě označené chemickým světlem. Na konci cesty, hluboko v jeskyni, hledali pomocí UV světla ukryté obrazce. Obrazce měli za úkol vyfotografovat. Při zpáteční cestě na ně čekal u vchodu “smrťák“. Ne každý žák nalezl odvahu vydat se na poslední aktivitu samostatně.
Projektový den byl organizačně velmi náročný, ale pro žáky nepochybně velmi přínosný. Vždyť kolikrát mohou vyjít do přírody s kvalifikovaným botanikem a ornitoložkou? Netradiční outdoorové aktivity si většina žáků vyzkoušela poprvé. Zjistili, že zdaleka ne vše, co v televizi vidí, odpovídá skutečnosti. Například rozdělat oheň pomocí křesadla zvládl po půlhodinové snaze pouze jediný žák.
Děkujeme společnosti CHEVAK Cheb, a.s. za poskytnutí finančního daru.
PK

V úterý 1. září 2020 jsme přivítali naše nové prvňáčky. Vzhledem k současné epidemiologické situaci jsme děti a rodinné příslušníky bohužel nemohli slavnostně uvítat v prostorách sálu Myšárny. Ale i tak jednotlivé třídy osobně navštívili a do nového školního roku uvedli ředitel školy Ing. Miroslav Kříž a vedoucí odboru kanceláře starosty Ing. Jana Kuklová. Milým slovem jim popřáli krásně prožitá školní léta na naší škole. Do školního roku 2020/2021 bylo přijato přes 60 dětí do dvou "klasických" tříd a jedné logopedické. Držíme tedy prvenství mezi chebskými základními školami v nástupu žáků do prvních tříd. Tímto se potvrzuje velký zájem rodičů o naši školu. Doufáme, že vaši důvěru nezklameme a pro vaše děti se stanou školní léta na 4. ZŠ ta nejkrásnější! (OF)
ZVÍŘECÍ OBLUDKY
V tomto měsíci nás navštívil pan Procházka s přírodovědným programem Zvířecí obludky. Svým poutavým vyprávěním a zejména živými ukázkami se snažil o potlačení uměle vyvolaného strachu či odporu k určitým živočichům. Děti zjistily, proč má každý živočich své místo v přírodě, proč vypadá tak, jak vypadá, a že není důvod se bát. Odvážlivci si dokonce některé živočichy mohli i podržet na ruce a pohladit. Tato inspirující hodina snad odstranila předsudky vůči často démonizovaným živočichům. Děti si prohlédly chlupatou tarantuli, bradavičnatou ropuchu, krásnou ještěrku a obrovského krajťáka Káju. Kdo se bál a kdo byl odvážný se podívejte v galerii. (PM)
Ve dnech 2.2. - 8.2. 2020 proběhl očekávaný lyžařský výcvik. Letošní rok byli žáci sedmých tříd doplněni dětmi z 8. A třídy, neboť loni poptávka přesáhla kapacity lyžařského apartmánu Samoty v Železné Rudě. I když první den to vypadalo, že bude "lyžák" bez sněhu, nakonec sníh dorazil a hlavní cíl (zdokonalení techniky pro lyžaře a zvládnutí sjezdu pro úplné nováčky) mohl být naplněn. Bonusem byl úžasný čas strávený se svými nejbližšími spolužáky a kamarády. (OF)
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky