Drobečková navigace

Úvod > Školní družina

Školní družina

Telefon: +420 354 422 106

Školní družina při 4. základní škole Cheb je základním článkem výchovy a vzdělávání žáků mimo dobu vyučování. Podle zřizovací listiny má kapacitu 150 žáků. Školní družinu mohou navštěvovat žáci od prvních až do třetích ročníků 4. základní školy Cheb. Je rozdělena na pět oddělení. Prostory školní družiny jsou součástí hlavní budovy školy. Školní družina je umístěna ve 4. patře. Ke své činnosti má k dispozici pět kluboven, hernu s klavírem , sportovní sál a šatny. Materiální a technické zabezpečení je na velmi dobré úrovni. Družina je vybavena televizorem, DVD přehrávačem, digitálním fotoaparátem, velkým množstvím her, hracích koberců, tenisovým stolem, venkovní trampolínou, basketbalovým košem, stolním tenisem, dětskými časopisy a dalšími pomůckami. Při výchově a vzdělávání žáků školní družiny jsou využívány také ostatní prostory školy jako např. tělocvičny, učebna hudební výchovy, školní hřiště a okolí školy.

Organizace a provoz školní družiny

Režim dne je sestaven tak, aby obsahoval rozvíjení všech kompetencí. Při zpracování týdenních plánů je přihlíženo k přáním a požadavkům dětí. Děti jsou rozděleny do pěti oddělení:

  1. oddělení: Helena Medková
  2. oddělení: Nikola Marková DiS. + asistentka Bc. Vendula Orságová
  3. oddělení: Jaroslava Volková
  4. oddělení: Bc. Jana Vejražková
  5. oddělení: Bc. Martina Duffková

V rámci školní družiny pracuje kroužek Aerobic a kroužek Orientální tance. Školní družina se řídí organizačním řádem školy a vlastním řádem školní družiny. Každé oddělení je naplněno maximálně do počtu 30 dětí. Zájem rodičů o umístění dětí do školní družiny je v současné době značný.

Provoz školní družiny je denně

Po – Pá od 6.30 – 8,00 hodin a od 11,40 – 16,30 hodin.

Během prázdnin je provoz upraven podle počtu přihlášených dětí

Dokumenty ke stažení

Řád školní družiny

ŠVP - družiny