O škole

4. základní škola Cheb je umístěna ve dvou historických, modernizovaných budovách na okraji historické části města. K hlavní budově v Hradební ulici č. 14 patří pobočka tzv. „Myšárna“ v Hradební ulici č. 61. Zde se nacházejí 1. a 2. třídy. Škola má moderní sportovně rekreační areál, školní zahradu, 2 tělocvičny, knihovnu, zrcadlový a koncertní sál. Celková kapacita školy je 580 žáků. Ke škole patří školská zařízení - školní družina s kapacitou 120 žáků a školní jídelna s kapacitou 1000 strávníků. Ve škole je vedle kmenových tříd 7 tříd speciálních, 1 logopedická a 1 přípravná třída pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí. Vzdělávání žáků probíhá vedle kmenových mateřských učeben i v odborných učebnách (učebna chemie, fyziky, zeměpisu, přírodopisu, hudební výchovy, výtvarné výchovy, cizích jazyků, 2 učebny výpočetní techniky, multimediální učebna).

Více o škole

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka Vstupte