Drobečková navigace

Úvod > Vše o škole > Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně: Mgr. Petra Matějovská

Tel. 778 428 613

E-mail: Petra.Matejovska@seznam.cz

Konzultační hodiny: dle dohody v kabinetě č. 222

 

Školní speciální pedagog: Mgr. Hana Miklušáková

Tel. 775 681 006

E-mail: miklusakova.hana@seznam.cz

Konzultační hodiny: pondělí 14.00 - 15.00, nebo podle potřeby po telefonické domluvě

 

Školní metodik prevence: Mgr. Otto Friedrich

 

E-mail: otfried@seznam.cz

Konzultační hodiny pro žáky dle dohody v kabinetě Vv č. 429

Konzultační hodiny pro rodiče: po předchozí domluvě

 

Výchovné poradenství zahrnuje tyto oblasti

 • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Spolupráce s třídními učiteli při řešení výchovných i vzdělávacích problémů
 • Poradenství k volbě povolání
 • Spolupráce s organizacemi

1. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 • Orientační šetření žáků, jejichž vzdělávání a vývoj vyžadují zvláštní pozornost na základě informací od třídních učitelů, popř. jiných pedagogických pracovníků školy; příprava návrhů na další péči o tyto žáky
 • Zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve spolupráci s Pedagogicko psychologickou poradnou Karlovy Vary, SPC ML, Cheb, atd.
 • Koordinace poradenských služeb poskytovaných žákům školou a školskými poradenskými zařízeními
 • Příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

2. Spolupráce s třídními učiteli při řešení výchovných i vzdělávacích problémů

 • Společné jednání se zákonnými zástupci žáka, tj. žádost o pomoc při řešení vzniklého problému
 • Svolání výchovné komise v případě závažných provinění se proti školnímu řádu nebo opakujících se prohřešků
 • Jednání s organizacemi zabývajícími se péčí o děti a mladistvé

3. Poradenství k volbě povolání

 • Informace o oborech vzdělávání a jednotlivých profesích
 • Informace o vzdělávací nabídce středních škol a učilišť Karlovarského kraje
 • Informační a poradenská činnost pro žáky a jejich rodiče
 • Informace o přijímacím řízení
 • Seznámení s informačními zdroji k volbě dalšího vzdělávání
 • Spolupráce s třídními učiteli vycházejících žáků

Užitečné stránky

https://www.prihlaskynastredni.cz/

https://burzaskol.online/

http://www.kvkskoly.cz/Stranky/default.aspx

https://www.kampodevitce.cz/

www.infoabsovent.cz

http://www.nsp.cz/

 

 

Důležité informace a dokumenty ke stažení

Informace pro rodiče a žáky o elektronickém přihlašování na střední školy

 

 

 

Školy se sportovním zaměřením

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich zakonné zástupce platné od 1.1.2024

Deváťáci deváťákům

Brožura - informace o studiu v Karlovarském kraji

Krizový plán školy

Strategie předcházení školní neúspěšnosti