Drobečková navigace

Úvod > Přípravná třída

Přípravná třída

Přípravná třída je mezistupeň mezi předškolním a základním vzděláváním.

Přípravné třídy základní školy se zřizují pro děti:

  • v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj
  • pro děti, které dosáhly 5let věku
  • pro děti s odkladem školní docházky

Vzdělávací program je upraven takovým způsobem, aby umožnil snadnější začlenění do vyučovacího procesu v 1. třídě, čímž následně předchází budoucím školním neúspěchům dítěte. Právě školní neúspěch může v řadě případů negativně ovlivnit další vývoj dítěte. Během docházky do přípravné třídy si děti osvojí dovednosti a návyky, které jim tento přechod výrazně usnadní.

Hlavní cíl

Vytvořit u dětí především kladný vztah a důvěru ke škole, ke svým vrstevníkům a pedagogům.

Dokumenty přípravné třídy

Charakteristika přípravné třídy

Pomůcky do přípravné třídy

Fotografie

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (přípravná třída)