Drobečková navigace

Úvod > Vše o škole > Projekty > Projekt Podpora škol se sociálně znevýhodněnými žáky

Projekt Podpora škol se sociálně znevýhodněnými žákybanner_weby skol_NPOa.jpg

Registrační číslo: 0141/PODSKOL/2022

Číslo a název OP: Národní plán obnovy

Stav projektu: Projekt v realizaci od 1.1.2023

Projekt Podpora žáků se SZN

Cíl projektu: Projekt je zaměřen na posílení školy jako instituce připravené na práci s žáky se sociálním znevýhodněním a heterogenními kolektivy obecně, a jako instituce zastávající respektované místo ve školské soustavě daného regionu. Cílem je zvýšení školní úspěšnosti těchto žáků, jejich motivace k učení a celkový well-being.

Škola bude realizovat následující aktivity:

  • Personální podpora: Školní speciální pedagog (A2)
  • Personální podpora: Koordinátor inkluze (A6)
  • Přímá podpora: Pedagogická intervence – doučování (B1)
  • Pedagogická intervence se zaměřením na podporu rané adaptace žáků (B3)
  • Vzdělávací akce pro žáky se zaměřením na zvyšování jejich studijní motivace, adaptační, socializační aktivity (B6)
  • Zážitkový vzdělávací program pro žáky (B7)
  • Hrazení dalších nákladů spojených se vzděláváním žáka se sociálním znevýhodněním (B10)
  • Podpora DVPP: DVPP se zaměřením na společné vzdělávání a inovativní metody a postupy ve vzdělávání (C1)