Výchovný poradce - 4. základní škola Cheb, Hradební 14

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Výchovná poradkyně: Mgr. Petra Matějovská
Tel. 778 428 613
Petra.Matejovska@seznam.cz
Konzultační hodiny: dle dohody v kabinetě č.222

Výchovné poradenství zahrnuje tyto oblasti:
• Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
• Spolupráce s třídními učiteli při řešení výchovných i vzdělávacích problémů
• Poradenství k volbě povolání
• Spolupráce s organizacemi

1. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
• Orientační šetření žáků, jejichž vzdělávání a vývoj vyžadují zvláštní pozornost na základě informací od třídních učitelů, popř. jiných pedagogických pracovníků školy; příprava návrhů na další péči o tyto žáky
• Zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve spolupráci s Pedagogicko psychologickou poradnou Karlovy Vary, SPC ML, Cheb, atd.
• Koordinace poradenských služeb poskytovaných žákům školou a školskými poradenskými zařízeními
• Příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

2. Spolupráce s třídními učiteli při řešení výchovných i vzdělávacích problémů
• Společné jednání se zákonnými zástupci žáka, tj. žádost o pomoc při řešení vzniklého problému
• Svolání výchovné komise v případě závažných provinění se proti školnímu řádu nebo opakujících se prohřešků
• Jednání s organizacemi zabývajícími se péčí o děti a mladistvé

3. Poradenství k volbě povolání
• Informace o oborech vzdělávání a jednotlivých profesích
• Informace o vzdělávací nabídce středních škol a učilišť Karlovarského kraje
• Informační a poradenská činnost pro žáky a jejich rodiče
• Informace o přijímacím řízení
• Seznámení s informačními zdroji k volbě dalšího vzdělávání
• Spolupráce s třídními učiteli vycházejících žáků

Termín podání přihlášky ke studiu pro obory s talentovou zkouškou

- ze skupiny oborů 82 - Umění a užité umění

- umělecké obory v konzervatořích

- 4, 6 a 8leté obory Gymnázium se sportovní přípravou

je nejpozději do 30. listopadu 2019 !!!!!


Důležité informace a dokumenty ke stažení: 
Informace k přijímacímu řízení 2018/2019
Informace pro rodiče žáků 5.tříd podávajících přihlášku na osmileté gymnázium
Termíny konání přijímací zkoušky na střední školy ve školním roce 2018/2019
Přehled středních škol a vybraných školských zařízení v Karlovarském kraji - brožura 2019/2020.
Informační brožurka „Čím budu?“
- přehled oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní rok 2018/2019
Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
Přihláška na střední školu
Přihláška na střední školu s talentovou zkouškou
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky