Podpora vzdělávání žáků a učitelů 3 - 4. základní škola Cheb, Hradební 14

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Projekty
Registrační číslo:Číslo a název OP:Stav projektu:
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017035
02
Operační program
Výzkum, vývoj a vzdělávání
Projekt v realizaci od 1.9.2020
Projekt Podpora vzdělávání žáků a učitelů 3

Cíl projektu: Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Škola bude povinně realizovat projektové dny ve škole a další aktivity:

3.II/1 Školní asistent - personální podpora ZŠ
3.II/11 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
3.II/12 Projektový den ve výuce
3.II/13 Projektový den mimo školu
3.II/9a Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 64 hodin/64 týdnů


Popis realizace klíčových aktivit
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky