Mgr. Kateřina Čadová (ka.ra.no@seznam.cz) - 4. základní škola Cheb, Hradební 14

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Domácí výuka
Příprava Čj pro 8. třídu
SLOVESA – opakování
(učebnice str. 80)
26. 3. 2020
U sloves určujeme osobu, číslo, způsob, čas, rod … vid se budeme brzy učit.
80/1
Určete mluvnické kategorie u následujících sloves a napište do sešitu:
(Kdo si neví s něčím rady, píše mi, ptá se.)
osoba číslo způsob čas rod(činný/trpný… 7. tř.)
popojdi -
sedíš -
stane se –
koupil -
80/3
Doplňte správné tvary. Přepište do sešitu.

a)
(Pověsit) ……. na na tabuli mapu.
(Přihlásit si) ……….. oběd v jídelně.
b)
celé
c)
My (navštívit) …………… zahraniční veletrh v Lipsku.
Já (pozvat) ………………. ji na večeři do restaurace.
Věrko, ty (vrátit se) …………… v sobotu vlakem?
Zdeňku, ty mi (koupit) ……….. kytici orchidejí?
d)
Vojta v hodině matematiky (usnout) ……………….. vyčerpáním.

81/6
Slovesný rod (Přečti si červenou tabulku.)
Napiš do sešitu jen první čtyři věty. Podtrhni slovesný tvar, urči rod.

81/7
Určete mluvnické kategorie u těchto sloves:
rozhlásil –
dostanou –Cvičení v sešitu vyfoťte a pošlete na emailovou adresu ka.ra.no@seznam.cz nejpozději do 18 00 pondělí 30. 3. 2020.
Snažte se psát tak, abych to přečetla 
Příprava Čj pro 8. třídu
ČÍSLOVKY učebnice str. 79
Opakování:
Číslovky dělíme na určité (můžeme určit číslo, počet) a neurčité (nemůžeme určit číslo, počet .
Číslovky dále rozlišujeme základní (otázka Kolik…dva), řadové (Kolikátý…stý), druhové (Kolikero… devatero, devatery) a násobné (Kolikrát… pětkrát, Kolikanásobný…dvojnásobný).
POZOR!
Číslovky základní píšeme dvojím způsobem… dvacet jeden chlapec/ jedenadvacet chlapců, dvacet dva chlapci/ dvaadvacet chlapců, dvacet tři chlapci/ třiadvacet chlapců, …
Za řadovými číslovkami se píše tečka!!! (Když jsou vyjádřeny číslem.) Např. na 8. (Kolikáté) straně…

Opakování:
Utvořte správné tvary těchto číslovek a napište do sešitu:
2, 31, 100, 162
Z –
Ř –
D –
N –

78/2
Vyhledejte v textu číslovky, určete jejich druh a napište do sešitu. (Nemusíte psát celé věty, stačí vypsat číslovku.)
Vzor:
čtvrtý – (Kolikátý?) řadová určitá, …

78/3
Napište do sešitu jen první dva sloupce (dvě boty, tři děti).

80/4
Napište do sešitu.

80/5
Napište do sešitu pouze prvních pět řádků.
Za řadovými číslovkami se píše tečka!!! Otázka Kolikátý?

Cvičení v sešitu vyfoťte a pošlete na emailovou adresu ka.ra.no@seznam.cz nejpozději do 18 00 ve čtvrtek 26. 3. 2020.
Snažte se psát tak, abych to přečetla 
Příprava Čj pro 8. třídu
ZÁJMENA učebnice str. 78
78/1
Vypište do sešitu alespoň jeden příklad ke každé skupině zájmen:
O-
P-
U-
T-
V-
N-
Z-

78/2
Přepište do sešitu. Pozor na délku zájmen!!!
Vzor:
Miluji ji (tu Betynku). Každé ráno se kvůli ní (té Betynce) těším do školy.

78/3
Přepište do sešitu.
Tady se trénuje pravopis mě/mně. Tyto tvary upřednostněte před mne/mi. Máme několik pomůcek, jak je správně určit.
2.,4. pád …mě, mne
3. 6. pád …mně, mi
Vzor:
Napsal mně (mi, 3.p.), tobě přáníčko.

78/4
Přepište do sešitu. Pozor na délku zájmen!!!
Vzor:
Kde je ta naše zahrada.

Cvičení v sešitu vyfoťte a pošlete na emailovou adresu ka.ra.no@seznam.cz nejpozději do 18 00 pondělí 23. 3. 2020.
Snažte se psát tak, abych to přečetla Český jazyk 8. třída (Pravopis)
Pravopis: 16. 3. – 20. 3. 2020
Procvičení všech kapitol pro 6. třídu:
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/12-cesky-jazyk/10-6-rocnik/1405-pravopis?scroll=0
Pravopis: 23. 3. – 27. 3. 2020
Procvičení všech kapitol pro 7. třídu:
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/12-cesky-jazyk/69-7-rocnik/1405-pravopis?scroll=100
Pravopis: 30. 3. – 3. 4. 2020
Procvičení kapitol pro 8. třídu:
Kapitoly…
Psaní mě/mně
Psaní předložek s/ z a předpon s-/z-/vz-
Pravopis přídavných jmen
Pravopis v koncovkách
Problematické tvary podstatných jmen
Psaní předpon 2, 3
Psaní předpon s-/z-/vz-
Psaní souhláskových skupin 1, 2
Shoda přísudku s podmětem 1
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/12-cesky-jazyk/82-8-rocnik/1405-pravopis?scroll=0

Český jazyk 8. třída (Tvarosloví)
Tvarosloví: 16. 3. – 20. 3. 2020
Procvičení všech kapitol pro 6. třídu (Podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky):
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/12-cesky-jazyk/10-6-rocnik/240-tvaroslovi?scroll=0
Tvarosloví: 23. 3. – 27. 3. 2020
Procvičení všech kapitol pro 7. třídu:
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/12-cesky-jazyk/69-7-rocnik/240-tvaroslovi?scroll=0
Tvarosloví: 30. 3. – 3. 4. 2020
Procvičení kapitol pro 8. třídu:
Kapitola…
Podstatná jména pomnožná, látková a hromadná
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/12-cesky-jazyk/82-8-rocnik/240-tvaroslovi
Další procvičení:
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/12-cesky-jazyk/10-6-rocnik/254-souhrnna-cviceni?scroll=87

Kdyby bylo něco nejasné, nebo se potřeboval někdo na učivo ptát, nebo s čímkoliv poradit, ať mi napíše e-mail.
ka.ra.no@seznam.cz

Český jazyk 8. třída
Četba během karantény
Každý si vybere alespoň jednu knihu, kterou přečte a napíše o ní referát.
(Název knihy, autor, hlavní postavy, charakteristika postav-viz sloh Charakteristika, stručně obsah, co se vám na příběhu líbilo, nelíbilo…atd.)
Napíšete na A4, pošlete e-mailem na mou adresu (ka.ra.no@seznam.cz) do půlky dubna.
E- knihy zdarma:
https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni?fbclid=IwAR1IFyykBS1iwU6cvnFD1Fn-eQYclMV-aIh_cs12ZB47sXahNFQXvg3kKqs
Kdo má se čtením problémy, vybere si třeba pohádky od H. Ch. Andersena.
https://www.databazeknih.cz/autori/hans-christian-andersen-76
Výběr:
Pro děti a mládež:
https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni?dle=&id=1&gid=72
Dívčí romány:
https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni?dle=&id=1&gid=73
Dobrodružné:
https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni?dle=&id=1&gid=4
Fantazy:
https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni?dle=&id=1&gid=21
Historické romány:
https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni?dle=&id=1&gid=90
Horory:
https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni?dle=&id=1&gid=6
Příběhy z pravěku: autor Eduard Štorch.
Pro chlapce třeba autor Jules Verne:
https://www.databazeknih.cz/knihy/dva-roky-prazdnin-341
Nebo další slavní autoři:
https://www.databazeknih.cz/knihy/kniha-dzungli-30886
https://www.databazeknih.cz/knihy/medzi-supmi-syn-lovce-medvedu-13846
https://www.databazeknih.cz/knihy/guliverovy-cesty-56140
https://www.databazeknih.cz/knihy/povidky-rybarske-hlidky-28489
https://www.databazeknih.cz/knihy/povidky-z-jedne-kapsy-101117

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky