Mgr. Ilona Šlosarová (4zsslosarova@seznam.cz ) - 4. základní škola Cheb, Hradební 14

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Domácí výuka
Mgr. Ilona Šlosarová

Učivo od 11. 3. do 31. 3. 2020

Český jazyk
Vlastní jména měst a obcí, hor a řek
U str. 107 – 108, PS str. 23 – 24
Co jsme se naučili
U str. 111 – 113
Seznámení se slovními druhy
Podstatná jména – názvy osob, zvířat a věcí
Slovesa – slova, která označují co osoby, zvířata a věci dělají (označují nějakou činnost)
Předložky – slova, která stojí obvykle před podstatným jménem

Čtení
Číst každý den aspoň 10 minut. Hovořit s dětmi o textu, dávat otázky. Vysvětlovat neznámá slova.

Matematika
Sčítání a odčítání do 100, orientace v čase
PU str. 24 – 32
Geometrie – délka úsečky
PU str. 76 – 77

Prvouka
Stromy na jaře U str. 47
Jaro u vody U str. 48 – 49
Jarní les U str. 50
Pracovní sešit str. 58 – 59


Děkuji za spolupráci, případné dotazy pište na 4zsslosarova@seznam.cz

Německý jazyk 5. ročník

Opakování II. okruhu Mein Tag
Příprava na test – přehled učiva – PS str. 33 – 34
Učebnice do str. 42
Opakování slovní zásoby I. a II. okruhu – PS str. 67 – 78


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky