Mgr. Božena Motlová (tridniucitelkava@seznam.cz) - 4. základní škola Cheb, Hradební 14

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Domácí výuka
                                           TŔÍDA V. A


Dobrý den, zdravím všechny své žáky na webových stránkách školy.

Jelikož školy zůstávají i nadále uzavřeny, posílám přehled dalšího učiva pro domácí výuku
(asi na týden do 1. dubna 2020).


ĆESKÝ JAZYK

I. Gramatika a sloh

1. Opakování učiva – ČJ uč. str. 156 cv.2.: písemně.
2. Učivo: Tvary podmiňovacího způsobu – opakování a procvičování učiva.
a) ČJ uč. str. 156 - viz. přehled.
b) ČJ uč. str. 157 cv.1. – text: četba.
úkoly: a) – d): procvičování učiva: ústně.
c) ČJ uč. str. 157 cv.2. – cvičení k procvičování učiva: ústně.
d) ČJ uč. str. 158 cv. 3. – písemně.
3. Slohové úkoly – vypravování.
a) ČJ uč. str. 158 – 159: - text: četba
b) ČJ uč. str. 159: - slohový útvar vypravování a jeho členění…
c) ČJ uč. str. 159 cv. 1. – 6. : cvičení k procvičování učiva: ústně.
d) ČJ uč. str. 160 cv. 7. a 8. – ústně.
e) ČJ uč. str. 160 cv.9. – text: četba.
úkoly: a), b),d): ústně.
úkol: c): písemně.

II. Ćtení

Čítanka str.132 – 134: čtení textu s porozuměním
výrazná a hlasitá četba: 1, část
tichá četba s porozuměním: 2. část

úkoly k textům: ústně
MATEMATIKA

I. Geometrie:
1. Učivo: opakování konstrukce obdélníka a čtverce.
a) M – 2. díl uč. str. 41 cv.1. – názorná úloha
b) M – 2. díl uč. str. 41 cv.2. – 6. – geometrické úlohy na procvičování: narýsovat
(nelinkovaný sešit nebo papír).
c) M – 2. díl uč. str. 43 – geometrie ve výtvarném umění : úkoly a) – c) : ústně.
d) M – 2. díl uč. str. 44 - aplikační úlohy: cv. 1. – znázornění.
cv. 2. – porovnávání a měření.
cv. 3. - ústně (porovnávání, měření,
ukazování…).
cv. 4. – měření.
cv. 5. – narýsovat.

II. Aritmetika:

1. M – 3. díl uč. str. 3 – projekt deskové hry.
a) M – 3. díl uč. str. 3 – text: čtení s porozuměním.
b) M – 3. díl uč. str. 3 cv.1. – ústně.
c) M – 3. díl uč. str. 3 cv. 2. – ústně (tabulka a diagram: ne).
d) M – 3. díl uč. str. 3 cv. 3. – ústně (znázornění).
e) M – 3. díl uč. str. 3 cv. 4. – ústně (znázornění, úkol c) – jen kdo chce).

VLASTIVĚDA

1. VL uč. str. 24 – 25: Kraj Vysočina: práce s učebnicí a mapou.
2. VL uč. str. 26 – 27: Jihomoravský kraj: práce s učebnicí a mapou.

Písemné úkoly z ČJ lze posílat na e- mail: tridniucitelkava@seznam.cz


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky