Ing. Petr Kvíz (kviz4zscheb@seznam.cz) - 4. základní škola Cheb, Hradební 14

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Domácí výuka
INFORMATIKA – obecně platí, že elektronické učebnice a cvičení jsou na stránkách informatiky www.inf4zscheb.cz. 
Práce mi odesíláte na e-mail. Do předmětu e-mailu mi napište svoje jméno a třídu!

INF 5. třída
MS Word – přečíst, vyzkoušet, zkusit napsat a odeslat mi na e-mail cvičení:


Malování – přečíst, vyzkoušet, nakreslit obrázek autíčka (vzory jsou na webových stránkách informatiky)
Oboje vyhodnotím známkou.

INF 6. třída
MS Word – přečíst, vyzkoušet, zkusit napsat a odeslat mi na e-mail cvičení Spolužáci (vzory jsou na webových stránkách informatiky)

INF 7. třída
Test (snažte se napsat co nejvíce)

1) Popište, jakým způsobem může útočník získat peníze z vašeho počítače.
2) Čemu říkáme SPAM? Čím škodí a jak se před ním bránit?
3) Aktuální téma – Hoax – vyhledejte, jaké hoaxy se dnes na Internetu šíří v souvislosti s pandemií. Co je cílem Hoaxů? Proč je lidé šíří?
4) Popište zásady zabezpečení počítače před malware.
5) Jak poznáme, že se jedná o Phishing?
6) Jak škodí Ransomware?

INF 8. třída
Projděte si Internet 8. třída - vyhledávání informací - cvičení, příští týden pro vás připravím test.

INF 9. třída
Dopište si dokument Moje škola, vložte do něj co nejvíce obrázků. Dokument mi neposílejte, doděláme ho společně.

ČASP 9. třída
Prostudujte si  stránky Informatiky - ČaSP  - Zoner Photo Studio 14 a zodpovězte na otázky v cvičeních. Příští týden pro vás připravím test.

ZAJ 8
Prozatím si zopakujte slovní zásobu. 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky