Ing. Martina Šťovíčková (maranthena@seznam.cz) - 4. základní škola Cheb, Hradební 14

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Domácí výuka
Učivo v týdnu od 16. do 20. 03. 2020

NJ 6.ABC
- napsat si do slovníčku nová slovíčka:
uč. str. 19 (k německému slovíčku je potřeba doplnit samostatně český význam, v případě potřeby lze využít slovník nebo internetový překladač)
uč. str. 29 – 30 (slovní zásoba W2 a W3)
- opakovat časování sloves
- procvičovat novou slovní zásobu:
PS str. 25/celá
PS str. 26/4

NJ 7.ABC
- opakovat předložky se 4. a 3.pádem:
uč. str. 48 (přehled gramatiky)
uč. str. 42 (Wohin mit den Sachen?)
uč. str. 43 (Ich räume auf.)
PS str. 48/5
PS str. 49/6
- procvičovat slovní zásobu 4.lekce (uč. str. 49)

NJ 8.AB
- uč. str. 80 – procvičovat slovní zásobu W2 a W3
- uč. str. 72 Brieffreunde gesucht:
přečíst si inzeráty, na jeden z nich odpovědět a odpověď zaslat na e-mailovou adresu maranthena@seznam.cz
- procvičovat probranou gramatiku:
PS str. 75/6
PS str. 77/11,12
- po přihlášení sledovat portál WocaBeeUčivo v období od 16. do 27. 03. 2020

ZNJ 7.A
- napsat do slovníku slovíčka Modul1 - lekce4 (PS str. 29 – 30)
- uč. str. 29 „Bausteine“
do školního sešitu opsat zelený rámeček „Bausteine“ a doplnit v něm chybějící odpovědi pomocí obrázku na téže straně
- uč. str. 30 „Grammatik“
do školního sešitu opsat modrý rámeček „Grammatik“ časování slovesa wohnen
- PS str. 20/7,8 a str. 22/12,13
ZNJ 9.A
- napsat do slovníku slovíčka Modul5 – lekce1 (PS str. 84 – 86)
- uč. str. 32, 35, 57 – přehled probrané gramatiky
- procvičování probraného učiva v PS:
PS str. 50/6 PS str. 53/12
PS str. 51/celá PS str. 54/celá
PS str. 52/9


Učivo v období od 16. do 27. 03. 2020

CH 8. AB
- do školního sešitu vypracovat výpisky z učebnice „Důležité oxidy, sulfidy a halogenidy“: str. 86 – 91 (pouze základní informace podle následujícího vzoru)
název: oxid siřičitý
vzorec: SO2
vlastnosti: bezbarvý, plynný, ostře zapáchá, jedovatý
vznik: hořením síry na vzduchu
využití: při výrobě celulózy a papíru ze dřeva
k bělení vlny, bavlny
k dezinfekci sudů, vinných sklepů, včelích úlů
- vysvětlit následující pojmy: „kyselé“ deště, skleníkový efekt
opět písemně do školního sešitu
- na str. 90 nastudovat názvosloví halogenidů
- zpracovat referát na téma „Výroba skla“
- vypracovaný referát poslat na e-mailovou adresu maranthena@seznam.cz

CH 9.AB
- do školního sešitu výpisky uč. str. 59 – 67 (pouze základní informace = tučně vytištěné)
- procvičovat probrané učivo je možné na stránkách www.skolasnadhledem.cz
- zpracovat referát na jedno z následujících témat:
1) další důležité nebo zajímavé aldehydy
2) Z čeho a jak vzniká acetaldehyd v lidském těle?
3) další důležité nebo zajímavé ketony
4) Z čeho a jak vzniká v lidském těle aceton?
5) Z čeho a jak vzniká v lidském těle kyselina mléčná?
6) Jaké další soli karboxylových kyselin se používají a k čemu? Jaký mají vzorec a jaké jsou jejich vlastnosti?
7) Které estery karboxylových kyselin se používají jako esence nebo tresti? Jaký mají vzorec a jaké jsou jejich vlastnosti?
- vypracovaný referát poslat na e-mailovou adresu maranthena@seznam.cz
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky