Fotogalerie 2021 - 4. základní škola Cheb, Hradební 14

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Fotogalerie
Ve úterý 16.6.2021 vyjely třídy 8.A + 8.B na hrad Hartenberg u Sokolova.
Na hradě nás čekal projektový den (3.II/13 Projektový den mimo školu – Projekt Podpora vzdělávání žáků a učitelů 3, CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017035).
Cílem projektového dne bylo přiblížit žákům náročnou rekonstrukci hradu. Na konci minulého století z hradu zbyla zapomenutá zřícenina. Po dvaceti letech hrad pomalu získává svojí bývalou podobu. Nemalou zásluhu na tom mají dobrovolníci. Těch tady pracovalo více než tisíc. Přijeli doslova z celého světa. Paní průvodkyně nás seznámila s historií hradu a poté jsme si hrad prohlédli. Podrobně jsme se seznámili s pracovními postupy, které se při opravě používají. Nezměnily se od středověku. Základem je kvalitní ruční práce a velká řemeslná dovednost. Leccos jsme si mohli vyzkoušet v praxi. Na konci prohlídky jsme si popovídali o tom, jaký smysl má opravovat zapomenutý hrad, proč máme dbát o zachování našeho kulturního dědictví.
Projektový den byl nejen zajímavý, ale také poučný. Je možné, že až žáci vyrostou, zapojí se také do opravy nějaké zanedbané památky kdekoliv na světě – v rámci dobrovolnického hnutí. To by bylo jenom dobře. (PK)

Třída 5.A se vypravila se na dobrodružnou výpravu do třetihorní historie Chebska. Součástí besedy v muzeu bylo zajímavé vyprávění
o této době a výtvarná dílna, kde si děti vytvořily model Deinotheria. Dalším zážitkem bylo podílet se na výrobě velkého kašírovaného modelu Deinotheria - " hrozivé bestie". Beseda se nám velmi líbila a určitě se do chebského muzea opět vrátíme. (AL)
Létající drahokamy z říše hmyzu na Chebských dvorcích v podání žáků 3.A 4.ZŠ Cheb

Děti ze 3.A ze 4.základní školy v Chebu vystavily na letošních Chebských dvorcích svoje výtvarné práce, které mapují život vážky. Děti obrázky navíc doplnily naučnými popisky. Loni se žáci svými pracemi na Chebských dvorcích zamýšleli na tím, jak zadržet v přírodě vodu, letos se k tématu vlastně vrátili, neboť vážky jsou symbolem zachovalých vodních ploch a mokřadů. (DŹ)

V pátek 4.6.2021 se na školním hřišti uskutečnil závod Formule 5.B.
Týmy závodníků před zahájením závodu pečlivě plánovaly vítěznou strategii. Během závadu bylo nutné řešit některé závady soutěžních vozidel - poškození elektroinstalace, píchlé gumy, oprava podvozku a doplnění paliva. 
Závod se nakonec podařilo dokončit všem týmům. (PK)
Den dětí v 5.A
Na den dětí se naše třída vydala na komentovanou prohlídku historickým jádrem Chebu s průvodcem. Během zajímavého výkladu děti vyplňovaly také pracovní list, kam zaznamenávaly získané informace. Procházka byla velmi hezká a dozvěděli jsme se mnoho nových zajímavostí.
Protože nám přálo počasí, vydali jsme se také na zmrzlinku a proběhnout se do podhradí. (AL)

Poslední květnový den se třída 5.A vydala do chebského muzea na besedu DÍLNA ARCHEOLOGA.V interaktivní besedě přiblížil archeolog muzea žákům nejstarší dějiny Chebska od doby bronzové až po vrcholný středověk. V průběhu besedy si žáci mohli osahat věrné kopie archeologických artefaktů z našeho regionu. Nedílnou součástí programu byla i práce s pracovním sešitem, který vhodně doplňoval získané informace. Dětem se akce moc líbila a brzy se do muzea vrátíme. (AL)


Projektový den s 1.B.
Projekt Podpora vzdělávání žáků a učitelů 3
3.II/12 Projektový den ve výuce
Přišel nám povídat o bobrech RNDr. Jiří Brabec z muzea a náš projektový den se jmenoval Bobří rok.
Pro děti donesl p. Brabec omalovánkové pracovní listy, vycpaného bobra, nákresy bobřích staveb, ohlodané bobří větve a obrázky bobrů, které dostávaly děti za odměnu na konci projektového dne, když ukázaly, že si některé zajímavosti ze života bobrů dokázaly zapamatovat. Ale to jsme skoro na konci a na začátku náš projektový den začal tříděním živočichů žijících u vody pomocí obrázků, na modelu vycpaného bobra jsme se seznámili s přesnou stavbou těla a pochopili jsme, co jsou hlodavé zuby a na co slouží rozdvojený dráp na zadní noze. Postavili jsme si bobří hráz z donesených okousaných bobřích větví a zkusili si být členy bobří rodiny. Pochopili jsme, čím se během roku bobři živí a jak se upozorňují na blížící se nebezpečí a jak se nejlépe ukryjí. Tento projektový den se opravdu povedl a můžu jedině všem doporučit:)

Andrea Půlpánová, 4. ZŠ Cheb
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky