Drobečková navigace

Úvod > Vše o škole > Aktuality > Zápis do školy

Zápis do školyDatum konání:
12.4.2023
Datum ukončení:
13.4.2023

Zápis do škol probíhá ve třech fázích:

  1. Vygenerování  Žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání lze realizovat od 20.3. do 11.4. 2023.  Žádost o přijetí dítěte do naší školy si můžete stáhnout na elektronické adrese:  zapisyzs.cheb.cz nebo na webových stránkách školy www.4zscheb.cz.  V papírové podobě si také můžete žádost vyzvednout přímo v sekretariátu naší školy v době od 9:00 do 13:00hod.
  2. Osobní podání žádostí v papírové podobě proběhne v termínu ZÁPISU ve dnech 12.4. – 13.4. 2023 (středa-čtvrtek). Zápis se bude konat za účasti dětí, v době od 14:00 do 17:00 hodin. Termín zápisu je možné si elektronicky rezervovat na adrese: zapisyzs.cheb.cz. Předání Žádosti lze také podat poštou (v papírové podobě), dále elektronicky e-mailem na adresu 4zscheb@seznam.cz, nebo portál zapisyzs.cheb.cz. do 11.4. 2023.  Žádosti zaslané elektronicky budou zákonní zástupci podepisovat při převzetí Rozhodnutí o přijetí.
  3. Vyhodnocování podaných Žádostí o přijetí – Rozhodnutí o přijetí  dítěte bude zákonným zástupcům sděleno do 30 dnů. O termínu předání rozhodnutí budou zákonní zástupci informováni telefonicky nebo e-mailem.

Při "zápisu" - osobním předávání žádostí předložte pracovníkovi základní školy tyto doklady: 

  • řádně vyplněnou žádost,
  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz zákonného zástupce,
  • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce).

Doporučujeme žádost vyplnit na adrese zapisyzs.cheb.cz, vytisknout a poté podepsat.

Žádost můžete vyplnit a poté vytisknout přímo ve škole v době příjmu vyplněných žádostí.

Žádost o odklad školní docházky - zákonní zástupci, kteří žádají o odklad povinné školní docházky podají žádost o OŠD v čase zápisu ve dnech 12. 4. - 13. 4. 2023. Škole musí doložit doporučení o odkladu vypracované školským poradenským zařízením (PPP,SPC) a současně souhlasné doporučení odkladu vystavené dětským lékařem. Tyto dokumenty předloží nejpozději do 31. 5. 2023. V případě nesplnění termínu musí dítě nastoupit od 1. 9. 2023 k plnění povinné školní docházky. Porušení termínu nedoložení dokumentace pro vydání rozhodnutí o odkladu lze prominout pouze při doložení potvrzení zmeškání úkonu ze zvlášť závažných důvodů (hospitalizace zákonného zástupce v nemocnici apod.).