Drobečková navigace

Úvod > Vše o škole > Aktuality > Zápis do prvních tříd pro školní rok 2023/2024 - informace

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2023/2024 - informaceZápis do prvních tříd pro školní rok 2023/2024

 se koná ve středu 12. 4. a ve čtvrtek 13. 4. 2023

v čase od 14.00 hod do 17.00

K zápisu přijdou děti narozené mezi 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017 a děti, kterým byl v roce 2022 povolen odklad povinné školní docházky.

Dítě narozené v době od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2018, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2023/2024, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. K zápisu se dostaví dítě v doprovodu zákonného zástupce, který si přinese rodný list dítěte a doklad totožnost zákonného zástupce.

Vygenerování žádostí o přijetí a registrace k zápisu provádíte na adrese:

 

zapisyzs.cheb.cz

 

Odklad povinné školní docházky

Formulář se žádostí o odklad povinné školní docházky generujete stejně jako žádost o přijetí dítěte do základní školy. Vytisknete si však pouze formulář „Žádost o odklad docházky“, který v době zápisu (od 12. 4. do 13. 4. 2023) zanesete do spádové základní školy. Žádost o odklad musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Ředitel základní školy Vám následně vydá „rozhodnutí o odkladu“, který předáte do mateřské školy, jež Vaše dítě navštěvuje. Tímto bude školní docházka dítěte odložena o jeden školní rok.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Děti, které jdou do školy po odkladu školní docházky, musí podat přihlášku do základní školy znovu.