Fotogalerie 2018 - 4. základní škola Cheb, Hradební 14

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Fotogalerie
Školní akademie devátých tříd (21.6.2018)
Třída 9.B vyjela na svůj poslední třídní výlet do Kraslic. Ubytovali jsme se v turistické ubytovně Maruška. Navštívili jsme kočičí útulek a medvědí jeskyni v Kraslicích. Prošli jsme se po okolí. Grilovali jsme, opékali buřty, tancovali a užívali si deštivé počasí. 
V pondělí 4. 6. 2018 si třída 9. B prohlédla nejznámější památky města Chebu. Naším průvodcem byl Joseph Sebastian Grüner, chebský magistrátní a kriminální rada, významná postava chebského kulturního života. Při našem putování městem jsme potkali řadu dalších významných osobností, které se zapsali do dějin našeho města – například německého krále Jindřicha IV, chebského kata Karla Husse či nejproslulejšího chebského rodáka, známého stavitele Johanna Balthasara Neumanna. 
Dne 18. 5. 2018 v rámci environmentální vycházky se vydala 6.A do Horní Hraničné navštívit opuštěné pejsky. Po zajímavém a poučném povídání paní Marie Lokingové o fungování psího útulku a o smutných osudech jejich svěřenců jsme si celý areál mohli prohlédnout. Samozřejmě jsme nezapomněli na dárečky v podobě různých dobrot, hraček a čistících prostředků. Odměnou nám byly vuřty opečené na ohýnku. (OF)
V pátek 18. 5. 2018 navštívila 9. B v rámci Environmentální vycházky přírodní rezervaci Rathsam, bývalou obec Rybáře a tvrz Pomezná.
Rathsam je přírodní rezervace, byla vyhlášena v roce 1990 a nachází se u obce Libá. Rezervace chrání meandrující soutok Ohře a Reslavy a přilehlé mokřady.
Bývalá obec Rybáře – zbytky vysídlené obce na břehu Ohře, v těsné blízkosti státní hranice. Upravené piknikové místo, Rybářská kyselka.
Tvrz Pomezná – gotická tvrz ze 14. století. V současné době probíhá její rekonstrukce, záchranný archeologický průzkum.
(PK)

V pondělí 30. 4. 2018 v dopoledních hodinách se na zahradě školy konalo pálení čarodějnic. Přišlo mnoho dětí z prvního stupně naší školy. Pro děti byly připraveny zábavné čarodějnické soutěže. Děti, které zvládly všechny disciplíny, získaly malý dárek. Když se malé i velké čarodějnice vyřádily, zapálili jsme oheň s čarodějnicí. Poté si všichni mohli upéct buřtík. Akce se moc povedla a všichni si jí užili. (PK)
Zápis budoucích prvňáčků do naší školy proběhl 11. a 12. dubna 2018. Opět se nám potvrdil velký zájem rodičů o naši školu. I přes plné nasazení učitelek si musely první den děti chvíli počkat. Poté se vydaly na putování několika stanovišti, kde je čekaly různorodé úkoly. Samozřejmě nesměla v závěru chybět odměna v podobě dárečků od sponzorů a hraček vlastnoručně vyrobených našimi žáky. Pro nový školní rok 2018/2019 bylo přijato 64 dětí a 14 jich požádalo o odklad (s těmi se rádi setkáme v naší přípravné třídě). V závěru chceme poděkovat rodičům za projevenou důvěru v naši instituci a doufáme, že po celou školní docházku vašich dětí s námi budete spokojeni! (OF)

Dne 23. 3. 2018 podepsali zástupci chebských (4. ZŠ, 3. ZŠ) a německých škol (Markus - Gottwalt Mittelschule Eschenbach, Pestalozzi - Mittelschule Weiden) smlouvy o partnerství. Této významné události se zúčastnili starostové partnerských měst, starosta a místostarosta města Chebu , zástupci odboru školství a zplnomocněnec vlády Horního Falcka. V rámci této spolupráce jsou organizovány aktivity, jak pro učitele, tak především pro žáky obou škol. Žákům se tak naskýtá příležitost zdokonalit se v cizím jazyce, navázat nové kontakty a přátelství. Mohou poznávat region partnerské země, její zvláštnosti, zvyky a kulturu. Rozvíjejí mezilidské vztahy, vzájemnou spolupráci a solidaritu. Učitelé mají možnost předávat si zkušenosti, pronikat do vzdělávacího systému jiné země nebo najít novou inspiraci pro svou výchovně vzdělávací činnost. Tedy k již perfektně fungující spolupráci s Grundschule Etzenricht nám přibyli další kamarádi! (OF)
Přípravná třída na 4. ZŠ
Naše škola se již několik let věnuje také předškolnímu vzdělávání. Přípravnou třídu pro ně otevřela již v roce 1998. V posledních letech je o tento typ vzdělávání nebývalý zájem. Přípravné třídy jsou určeny pro děti s odkladem školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení vyrovná jejich vývoj a tak usnadní vstup do 1. třídy.
O zařazování žáků do této třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení. Vzdělávací obsah je zaměřen na vytváření kulturně sociálních a hygienických návyků, důraz je kladen na rozvoj rozumové výchovy, matematických představ, výtvarné, pracovní, hudební a tělesné výchovy. Speciální pozornost je věnována jazykové výchově a rozvoji správné výslovnosti. S přípravnou třídou spolupracuje klinický logoped.
Přípravná třída nabízí především kvalitní přípravu pro vstup do ZŠ, snížený počet žáků ve třídě, individuální přístup dle potřeb dítěte s využitím asistenta pedagoga, stravování ve školní jídelně, zařazení dítěte do školní družiny a především zapojení do všech společenských a školních akcí školy. (vánoční i mikulášské besídky, školního výletu, environmentální vycházky s opékáním vuřtů, ale ze všeho nejvíce se děti těší na karnevalové radovánky. Letos byl opravdu pestrý výběr masek a děti si to užily. (VO)

V úterý 28. 3. 2018 třídy 9. AB společně navštívily na nádraží v Mariánských Lázních Legiovlak - věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918–1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií. 
Velká revoluce ve Francii

Žáci 8. tříd vyrobili po skončení tématu o francouzské revoluci a Napoleonu Bonapartovi originální projekty. Valná většina byla velmi dobře zpracována, a tak jsme jich alespoň pár vystavili. Najdete je ve vitríně v 1. patře. Snad vás gilotina moc nevyděsí. (IK)

Výlet do Prahy jako odměna za "Laskavý čin"
Žáci 7.B a 7.C 4. základní školy v Chebu se na konci loňského roku zúčastnili soutěže Jsem laskavec, kterou vyhlásila Nadace Karla Janečka. V rámci Světového dne laskavosti 13.11. se děti vypravily do domu pro seniory v Dragounské ulici a vystoupily zde s písněmi, básněmi, fotbalovou ukázkou, klavírní skladbou, improvizací ve stylu "Partičky" i napečenými sušenkami, aby zde babičky i dědečky potěšily. Po celé ČR se akce zúčastnilo 400 tříd, ze kterých byly tři týmy vylosovány a odměněny. Jedním z výherních týmů byli sedmáci ze školy v Hradební ulici. Ti se v pátek 2. března vypravili do Prahy, kde se setkali se známým youtuberem Jirkou Králem a dále absolvovali workshop Jak udělat vlastní komiks s autorskou dvojicí Komixátoři. Výlet se všem dětem moc líbil a pro některé to bude jistě zážitek na celý život. (DM)
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky